The Be-bop tango

The Be-bop tango (1993), opening. Source: original score.